Skip to content Skip to footer

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z używaniem serwisu www.quizyonline.pl (dalej: Serwis) którego właścicielem jest firma Next Enter Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Next Enter Sp. z o.o z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanym do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9532783102, Regon: 388597230

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym (Polityka Bezpieczeństwa). Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z administratorem pod adresem e-mail: kontakt@newentertainment.pl, a także w formie papierowej lub osobiście pod adresem: Wojska Polskiego 8/34, 85-163 Bydgoszcz.

I. W ramach pełnego korzystania z Serwisu przetwarza się następujące dane osobowe Użytkowników:

– imię i nazwisko – podczas rejestracji Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko w celu możliwości dalszego kontaktu z Użytkownikiem.

– nr telefonu – pozyskiwany jest między innymi w przypadku potwierdzenia rejestracji lub w razie zaistnienia nieoczekiwanych zdarzeń jak np. awaria techniczna Serwisu.

– adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłane jest do Użytkownika potwierdzenie rejestracji oraz za jego pomocą Użytkownik uzyskuje komunikaty związane z działaniem Serwisu.

– adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora Serwisu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie.

– Cookies – Serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronie internetowej Serwisu.

II. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

 1.  na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO) (niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem), czyli kiedy zamawiasz produkt z ze sklepu znajdującego się na stronie www.quizyonline.pl.
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody osoby, której dane dotyczą) w celu przyszłych kontaktów, o ile wyrazisz na to zgodę,
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych) i w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek nałożony prawem na Administratora) w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych; w celu dopełnianie wymaganych prawem obowiązków: księgowych, podatkowych.

 

III. Odbiorcą Twoich danych:

 1. mogą być instytucje państwowe uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 2. mogą być podmioty zewnętrzne działające w imieniu i na zlecenie Next Enter Sp. z o.o. , powierzone dane wykorzystywane będą tylko w zakresie i celu wskazanym przez Next Enter Sp. z o.o.

IV. Przechowujemy Twoje dane:

 1. przetwarzane na podstawie zgody, do czasu wycofania przez Ciebie zgody,
 2. przetwarzane w celu wykonania umowy, do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony,
 3. przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
 4. d) przetwarzane na podstawie przepisu prawa przez okres wynikający z aktów prawa powszechnie obowiązującego.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego. Wyrażona przez Ciebie zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych należy kierować na adres mailowy kontakt@newentertainment.pl lub na adres korespondencyjny ul. Beskidzka 1/49, 85-166 Bydgoszcz.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w celach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (udziału w wydarzeniu lub przesłania materiałów) oraz wymogiem umownym natomiast dla celów przetwarzania opartego na Twojej zgodzie podanie danych jest dobrowolne. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 2. b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.quizyonline.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

 

V. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika
i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której podchodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

– Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

– Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenie dostępu do plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 

VI. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu,
a w szczególności do:

– dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Serwisu,

– rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

– zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

– zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści.

 

Administrator wykorzystuje Cookie własne w celu realizacji procesów niezbędnych do pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

– dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

– poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na stronę internetową Serwisu.

 

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.

 

VII. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczaniu Cookies na urządzenia Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies  dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Minimum 4 znaki